ՖՀՄՍ(IFRS)

Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունները այն հաշվետվություններն են, որոնց նպատակն է բավարարել այն օգտագործողների կարիքները, որոնք ի զորու չեն պահանջել կազմակերպությունից` …