Աուդիտ, ներքին աուդիտ

Աուդիտորական գործունեությունը ֆինանսական հաշվետվությունների և (կամ) ինանսական հաշվետվություններ ներառող փաստաթղթերում առկա այլ տեղեկատվության (այսուհետ` ինանսական հաշվետվություններ) աուդիտի և (կամ) աուդիտին հարակից …

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նպատակն է բարձրացնել նախատեսված օգտվողների վստահության աստիճանը ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ: Դա ձեռք է բերվում աուդիտորի կողմից կարծիքի արտահայտման …