ՖՀՄՍ(IFRS)

Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունները այն հաշվետվություններն են, որոնց նպատակն է բավարարել այն օգտագործողների կարիքները, որոնք ի զորու չեն պահանջել կազմակերպությունից` …

Բիզնես պլանավորում

Մենք կիրականացնենք Ձեր կազմակերպության հեռանկարային զարգացման ծրագրերի մոդելավորումը։ Ինչպես նաև կներդնենք միջազգային չափանիշներին համապատասխան ռիսկերի կառավարման արդի սցենարներ և նոր …