Ֆինանսական վերլուծություն, բյուջեի պլանավորում և ռազմավարության մշակում